Geestelijke groei, of spirituele groei, is het proces waarin we steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. Wanneer we ons geloof in Jezus stellen, dan begint de Heilige Geest met een proces waarin we steeds meer als Jezus worden gemaakt en zo steeds meer op Zijn evenbeeld gaan lijken. Geestelijke groei wordt misschien wel het best beschreven in 2 Petrus 1:3-8, waarin ons wordt verteld dat Hij ons “ alles [heeft] geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.“

Er bestaan in Galaten 5:19-23 twee verschillende opsommingen. Galaten 5:19-21 noemt de “handelingen van het vlees”. Dit zijn de dingen waardoor onze levens werden gekenmerkt voordat we voor onze verlossing op Christus vertrouwden. De tweede lijst geeft ons de “vruchten van de Geest“ (Galaten 5:22-23). Dit zijn de eigenschappen waarmee we nu geïdentificeerd worden, nu we de verlossing in Jezus Christus hebben ervaren. Geestelijke groei wordt gekenmerkt door het feit dat de vruchten van de Geest steeds meer zichtbaar worden in het leven van een gelovige.

Wanneer die transformatie van de verlossing plaatsvindt, begint de geestelijke groei. De Heilige Geest huist in ons (Johannes 14:16-17). We zijn nieuwe scheppingen in Christus (2 Korintiërs 5:17). De oude aard is vervangen door een nieuwe aard (Romeinen hoofdstukken 6-7). Geestelijke groei is een levenslang proces dat plaatsvindt wanneer we God’s Woord bestuderen en toepassen (2 Timoteüs 3:16-17) en door de Geest worden geleid (Galaten 5:16-26). Als we naar geestelijke groei streven, dan kunnen we tot God bidden en Hem om de wijsheid vragen op die gebieden waarvan Hij verlangt dat we daar geestelijk in groeien. We kunnen God vragen om ons geloof in Hem en onze kennis over Hem te doen toenemen. God verlangt er naar dat we geestelijk groeien. God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om een geestelijke groei te ervaren. Met de hulp van de Heilige Geest kunnen we zonden steeds meer overwinnen en geleidelijk steeds meer op onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, gaan lijken.

Ter ondersteuning van het geestelijk groei van zowel de leden als de bezoekers, bied het Departement Geestelijk groei ondersteuning zowel in de vorm van  gebed, workshops, Bijbelstudie,  als informatie over  landelijke activiteiten i.v.m. het geestelijke groei. De mens  bestaat niet alleen uit het geestelijk gedeelte, maar ook uit het fysiek en sociaal gedeelte. Om geestelijk te kunnen groeien op een gezonde manier is het van belang dat deze aspecten ook met elkaar in balans zijn. Hierdoor proberen we ook op deze gebieden ondersteuning te bieden d.m.v. workshops, studies  e.d. over gezondheid, relatie, communicatie, empowerment e.d. ter ondersteuning en bevordering van het geestelijk groei. Dit allemaal in combinatie en naar behoefte van de leden en bezoekers.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Fil. 1:6