Adres

Adventkerk Den Haag
Robijnhorst 197
2592 TS Den Haag

Bankgegevens

BETALINGEN
Tienden NL44 INGB 0000 632638
Kerkhuurfonds NL91 INGB 0001 093027
t.n.v. Gem GV Kerkgenootschap
Zevende Dags Adventisten Den Haag

GIFTEN
Sabbatschool NL69 INGB 0004 173076
Evangelisatie NL24 INGB 0000 756867
Gemeentegelden NL24 INGB 0000 756867
Sinpanoska NL08 INGB 0003 229200
t.n.v. Zevende-dags Adventisten, Voorburg

Mail ons

Contact